Privacybeleid

Door op

De Software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door De Software, inclusief The Software en The Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie gebruikt kan worden. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer af en toe om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over de bezoekers van zijn website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer onze bezoekers informatie opvragen, producten aanschaffen of zich inschrijven voor diensten, een klantensupport ticket openen, cv-informatie verstrekken voor personeelsmogelijkheden, of ons e-mails sturen. Uiteraard vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw cv indient, of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software services te sturen. Zonder enige instructies van u, kan de software de verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de software family of companies, geautoriseerde agents van de software, en andere goederen- en dienstenleveranciers waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. We beweren dit niet als een ‘snel rijk worden’-schema, en dat zou je ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van de klantenservice- en websitebehoeften. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder

C. Uw De Software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie veiligstellen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan dat u het privacybeleid van die sites die u bezoekt, controleert.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar de software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen ter bescherming van zijn eigen rechten. Voor de beperkte doeleinden van het tot stand brengen van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan de software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Daarnaast kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of verzoek van de overheid; als een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is voor de werking van de software; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan de software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich toelegt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat met opvolger te zijn van de software met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie verzameld en onderhouden door de software; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.