Dasar Privasi

Dengan mengklik “Teruskan”, anda memberi kami kebenaran untuk menghantar emel kepada anda mengenai tawaran kami. Jika anda memilih untuk tidak menerima lagi emel, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa di bahagian bawah setiap emel.

Perisian menghormati privasi setiap individu yang melawat tapak web kami. Kenyataan privasi ini memberikan notis mengenai piawaian dan terma di bawah mana Perisian melindungi privasi maklumat yang dibekalkan oleh pengunjung ke tapak di World Wide Web yang dimiliki dan dikendalikan oleh Perisian, termasuk Perisian dan Perisian. Kenyataan privasi ini memberikan notis mengenai amalan pengumpulan maklumat kami dan cara di mana maklumat anda boleh digunakan. Dasar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa, jadi sila semak secara berkala untuk mengkaji maklumat ini.

A. Maklumat Peribadi:

Perisian biasanya menerima data khusus tentang pengunjung laman webnya hanya apabila maklumat tersebut disediakan secara sukarela, seperti apabila pengunjung kami meminta maklumat, membeli atau mendaftar untuk perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, menyediakan maklumat resume untuk peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Tentu saja, beberapa daripada aktiviti ini memerlukan anda memberikan maklumat kepada kami, seperti apabila anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi kepada Perisian melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan khusus anda. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberi peluang untuk memilih sama ada anda mahu atau tidak mahu Perisian menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian berhak, atas budi bicaranya, untuk menghantar buletin dan maklumat penting lain mengenai perkhidmatan Perisian anda. Kecuali arahan dari anda, Perisian boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memaklumkan anda mengenai perkhidmatan dan produk tambahan yang ditawarkan oleh keluarga syarikat Perisian, ejen yang diberi kuasa oleh Perisian, dan pembekal barangan dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan Perisian dan tawaran mereka mungkin menarik minat anda.

Contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai janji atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan bergantung sepenuhnya pada individu yang menggunakan produk, idea, teknik, dan usaha yang diberikan. Kami tidak mengklaim ini sebagai ‘skim menjadi kaya’, dan begitu juga anda tidak sepatutnya melihatnya sebagai begitu.

B. Maklumat Tidak Seperibadi (Generic):

C. Laman web perisian anda yang dihoskan, pelayan, papan buletin, forum, Tapak-Tapak Pihak Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk pada papan buletin, bilik sembang, atau laman web Perisian yang mungkin memuatkan untuk anda sebagai sebahagian daripada perkhidmatan Perisian anda, tersedia kepada sesiapa yang melawat ruang tersebut. Perisian tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda dedahkan di lokasi-lokasi ini. Selain itu, laman web Perisian mengandungi pautan ke laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Perisian. Perisian tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda mungkin dedahkan di laman web tersebut dan mengesyorkan agar anda menyemak penyata dasar privasi laman web yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had

Walau bagaimanapun dan selaras dengan undang-undang yang terpakai, Perisian ini bekerjasama sepenuhnya dengan pegawai negeri, tempatan, dan persekutuan dalam mana-mana siasatan yang berkaitan dengan sebarang kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau peribadi yang dihantar ke Perisian) atau aktiviti haram yang didakwa oleh mana-mana pengguna Perkhidmatan, dan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi hak miliknya. Untuk tujuan terhad dalam menjalankan kerjasama dan langkah-langkah tersebut dan selaras dengan undang-undang yang terpakai, Perisian ini mungkin perlu mendedahkan maklumat peribadi. Selain itu, Perisian ini boleh memilih untuk memantau kawasan-kawasan komunikasi apa jua jenis untuk memenuhi sebarang undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan sedemikian diperlukan atau sesuai untuk menjalankan Perisian ini; atau untuk melindungi hak atau harta milik Perisian ini atau orang lain. Berhubung dengan jualan atau pemindahan potensi mana-mana kepentingannya dalam Perisian ini dan Perisian ini dan laman web lain yang dimiliki oleh syarikat, Perisian ini mengekalkan hak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang anda berikan kepada Perisian ini) kepada pihak ketiga yang memfokuskan perniagaannya dalam produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju untuk menjadi waris Perisian ini berkenaan dengan penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpul dan diselenggarakan oleh Perisian ini; dan bersetuju dengan obligasi kenyataan dasar ini.