Integritetspolicy

Genom att klicka på u201cFortsättu201d ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du väljer att inte ta emot fler e-postmeddelanden kan du alltid avsäga dig det när som helst längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger meddelande om de standarder och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten för information som tillhandahålls av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna integritetspolicy ger meddelande om våra informationsinsamlingspraxis och om de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var vänlig och kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Mjukvaran får vanligtvis specifik data om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt lämnas, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en kundsupportförfrågan-biljett, tillhandahåller CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Naturligtvis kräver några av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV eller begär viss typ av information. När du tillhandahåller personligt identifierbar information till mjukvaran genom en av våra webbplatser, kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du ges möjlighet att välja om du vill att mjukvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Mjukvaran förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, skicka dig bulletiner och annan viktig information om dina tjänster från mjukvaran. Om du inte ger några instruktioner kan mjukvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av mjukvarans familj av företag, mjukvarans auktoriserade agenter och andra varu- och tjänsteleverantörer som mjukvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

B. Icke-personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Det inkluderar vanligtvis information om internetadressen tilldelad till din dator, antalet och frekvensen av besökare samt vilka webbplatser för programvaran som besökts. Syftet med att samla in denna information är att bestämma kundtjänst- och webbplatsbehov. Detta uppnås med hjälp av vissa teknologier, inklusive

C. Din webbplats för programvara, server, anslagstavlor, forum, tredjepartswebbplatser:

Information som du lämnar i en offentlig plats, inklusive på anslagstavla, chatt-rum eller webbplatsen The Software kan vara värd för dig som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. The Software kan inte skydda någon information du lämnar i dessa platser. Dessutom innehåller The Software’s webbplatser länkar till platser som tillhör tredje parter orelaterade till The Software. The Software kan inte skydda någon information du kan lämna på dessa platser och rekommenderar att du granskar integritetspolicyuttalandena på de platser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Förutom det föregående och i enlighet med gällande lagar samarbetar Programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän vid utredningar som rör innehållet (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som överförs till Programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter hos någon användare av Tjänsten, och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina egna rättigheter. För de begränsade syftena att utföra sådant samarbete och åtgärder och i enlighet med gällande lagar kan Programvaran vara skyldig att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan Programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av alla slag för att uppfylla lagar, förordningar eller regeringsförfrågningar; om sådan offentliggörande är nödvändigt eller lämpligt för att driva Programvaran; eller för att skydda Programvarans egna rättigheter eller annans egendom. I samband med eventuell försäljning eller överföring av något av sina intressen i Programvaran och Programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig Programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namn, adressinformation och annan information du har lämnat till Programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster; som går med på att vara Programvarans efterträdare avseende underhåll och skydd av information som samlats in och underhålls av Programvaran; och som går med på skyldigheterna i denna policys uttalande.