Политика за поверителност

С избирането на

Софтуерът зачита поверителността на всеки човек, посещаващ нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност осигурява уведомление за стандартите и условията, в рамките на които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на уебсайтовете в световната мрежа, притежавани и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и The Software. Тази декларация за поверителност осигурява уведомление за практиките по събиране на информация и начините, по които информацията ви може да се използва. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично, за да прегледате тази информация.

A. Лична информация:

Софтуерът обикновено получава конкретни данни за своите посетители на уебсайта само когато такава информация се предоставя доброволно, като когато нашите посетители поискат информация, закупят или се записват за услуги, отворят заявка за поддръжка на клиенти, предоставят информация за автобиография за възможности за заетост или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, като когато направите покупка, използвате кредитна карта за плащане на услуги, изпращате автобиографията си или поискате определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуерa чрез един от нашите уебсайтове, тя ще се използва за изпълнение на вашия конкретен заявка. В повечето случаи, ще имате възможност да изберете дали желаете или не желаете Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпрати бюлетини и друга важна информация относно вашите услуги на Софтуерa. В случай на липса на инструкции от вас, Софтуерът може да използва информацията, която предоставяте, за да ви уведоми за допълнителни услуги и продукти, предлагани от групата компании на Софтуера, упълномощените агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има връзки и чиито предложения биха могли да ви заинтересоват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалби. Потенциалът за печалби зависи изцяло от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и положените усилия. Ние не твърдим, че това е “схема за бързо обогатяване”, и също така не следва да го възприемате като такава.

B. Информацията не е лично идентифицируема (обща):

По общото, софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Тя обикновено включва информация за интернет адреса, който е присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите, както и посетените сайтове на софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничената цел да определи нуждите от обслужване на клиентите и уебсайта. Това постигаме чрез определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва, за да се предостави на посетителя персонализирана информация за услугите на софтуера). Софтуерът не комбинира информацията, събрана по този начин, с никаква лично идентифицируема информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите бисквитка, и можете да я откажете.

C. Вашият хостинг на софтуерния уебсайт, сървър, дъски със съобщения, форум, уебсайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате в обществено пространство, включително на всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който софтуерът може да предостави за вас като част от услугите му, е достъпна за всеки друг, който посети това пространство. Софтуерът не може да защити информацията, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на софтуерът съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, независими от софтуерът. Софтуерът не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Въпреки посоченото и в съответствие с приложимите закони, софтуерът пълноценно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи във всяко разследване, свързано със съдържание (включително лични или частни електронни комуникации, изпратени до софтуера) или предполагаеми противозаконни дейности на всеки потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на своите патентни права. За ограничените цели на постигането на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, софтуерът може да бъде задължен да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация на всякакъв вид, за да удовлетвори всеки закон, регламент или искане на правителството; ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работата на софтуера; или за защита на правата или имуществото на софтуера или други лица. Във връзка със потенциалната продажба или прехвърляне на всяко от интересите си в софтуера и софтуера и другите сайтове, притежавани от компанията, софтуерът запазва правото да продаде или прехвърли вашата информация (включително, но не само име, адресна информация и друга информация, която сте предоставили на софтуера) на трета страна, която се концентрира в бизнеса с комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на интересите на софтуера по отношение на поддържането и защитата на информацията, събрана и поддържана от софтуера; и се съгласява с задълженията на този политически документ.