Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie e-maili dotyczących naszych ofert. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony internetowe należące do Oprogramowania, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji oraz o sposobach wykorzystania tych informacji. Polityka ta może ulec zmianie, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji.

A. Informacje osobiste:

Oprogramowanie zwykle otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających jego witrynę tylko wtedy, gdy takie informacje są udzielane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie wsparcia klienta, przekazują informacje o życiorysie w celu skorzystania z możliwości zatrudnienia lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do opłacenia usług, przesyłasz swoje CV lub żądasz określonych rodzajów informacji. Gdy przekazujesz dane osobowe tożsamiejące się z oprogramowaniem poprzez jedną z naszych witryn, będą one używane do realizacji twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby oprogramowanie używało tych informacji do dodatkowych celów. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo, z własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług oprogramowania. Jeśli nie otrzymamy od ciebie żadnych instrukcji, oprogramowanie może użyć informacji, które podajesz, aby informować cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm oprogramowania, autoryzowanych agentów oprogramowania oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi oprogramowanie ma relacje i których oferty mogą cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w działania. Nie twierdzimy, że jest to „schemat szybkiego wzbogacenia się”, i również nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje o użytkownikach nieosobiste (ogólne):

Generalnie oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmuje informacje o adresie internetowym przypisanym do komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w ograniczonym celu określania potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, która może być używana do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji o usługach oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi zidentyfikowanymi informacjami osobistymi. Możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby powiadamiała Cię, gdy otrzymasz ciasteczko, i możesz je odrzucić.

C. Twoja witryna hostowana na oprogramowaniu, serwerze, tablicach ogłoszeń, forum, stronach innych dostawców usług:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na jakiejkolwiek tablicy ogłoszeń, pokoju czatowego lub stronie internetowej, którą Oprogramowanie może udostępnić jako część usług Oprogramowania dla Ciebie, są dostępne dla każdego innego odwiedzającego tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto strony internetowe Oprogramowania zawierają linki do stron należących do stron trzecich niepowiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca przeglądanie oświadczeń polityki prywatności tych odwiedzanych przez Ciebie stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Pomimo powyższego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z urzędnikami stanowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym dochodzeniu dotyczącym jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikatów elektronicznych przekazywanych do Oprogramowania) lub rzekomo nielegalnych działań jakiegokolwiek użytkownika usługi oraz podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu realizacji takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia osobistych informacji identyfikujących. Ponadto Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji każdego rodzaju, aby spełnić wymogi prawne, regulacje lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych. W związku z potencjalną sprzedażą lub transferem jakichkolwiek swoich interesów w Oprogramowaniu oraz Oprogramowaniu i innych stronach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub transferu Twoich informacji (w tym, lecz nie ograniczając się do nazwy, danych adresowych i innych informacji podanych Oprogramowaniu) stronie trzeciej, która skupia się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą interesów Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na obowiązki wynikające z niniejszego oświadczenia polityki.