Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấn vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn chọn không nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào ở dưới đáy mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mọi người khi họ truy cập trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản theo đó Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi người truy cập vào các trang web trên World Wide Web thuộc sở hữu và vận hành bởi Phần mềm, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các thực hành thu thập thông tin của chúng tôi và cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem xét thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thường nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của mình chỉ khi thông tin được cung cấp tự nguyện, chẳng hạn như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin hồ sơ để tìm việc làm, hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này đòi hỏi bạn cung cấp thông tin, như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ, hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân có thể nhận biết được cho Phần mềm thông qua một trong các trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn liệu bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyết định của nó, gửi thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của bạn. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi các công ty trong gia đình Phần mềm, đại lý ủy quyền của Phần mềm, và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm có quan hệ và sản phẩm của họ có thể là điều bạn quan tâm.

Các ví dụ trong các tài liệu này không nên được coi là một lời hứa hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng kiếm thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực cố gắng. Chúng tôi không tuyên bố điều này như một ‘kế hoạch trở nên giàu có’, và bạn cũng không nên coi nó như vậy.

B. Thông tin không nhận diện cá nhân (Chung):

C. Trang web được lưu trữ phần mềm của bạn, máy chủ, bảng tin, diễn đàn, Trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ Máy phần mềm của bạn, có sẵn cho bất kỳ ai khác nào ghé thăm không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong những vị trí này. Ngoài ra, trang web Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong những trang web này và đề nghị bạn xem xét tuyên bố chính sách quyền riêng tư của những trang web bạn ghé thăm.

D. Những trường hợp ngoại lệ và hạn chế:

Không ob qua những điều trước đó và tuân thủ theo luật pháp áp dụng, Phần mềm hợp tác hoàn toàn với các quan chức của các cơ quan bang, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm các truyền thông điện tử cá nhân hoặc riêng tư được truyền đến Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp bị cho là của bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ, và tiến hành các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Vì mục đích hạn chế của việc đạt được sự hợp tác và các biện pháp đó và tuân thủ theo luật pháp áp dụng, Phần mềm có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận biết được. Ngoài ra, Phần mềm có thể chọn lựa theo dõi các khu vực giao tiếp của bất kỳ loại nào để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ; nếu việc tiết lộ đó cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Phần mềm hoặc của người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng tiềm năng của bất kỳ quyền lợi nào đối với Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác do công ty sở hữu, Phần mềm giữ quyền để bán hoặc chuyển nhượng thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ giao tiếp; đồng ý trở thành người kế nhiệm của Phần mềm đối với việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ của tuyên bố chính sách này.