Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo

Softvér dodrži súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje upozornenie na normy a podmienky, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje upozornenie na naše postupy zbierania informácií a spôsoby, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte, aby ste si prečítali tieto informácie.

A. Osobne informácie:

Softvér zvyčajne dostáva konkrétne údaje o návštevníkoch svojej webovej stránky len vtedy, keď sú tieto informácie poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia si alebo sa prihlásia na služby, otvoria požiadavku na zákaznícku podporu, poskytnú informácie o životopise pre príležitosti zamestnania alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad pri nákupe, platbe za služby kreditnou kartou, odoslaní vášho životopisu alebo požiadaní o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vašej konkrétnej požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby Softvér použil tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, poslať vám bulletiny a ďalšie dôležité informácie o vašich službách Softvéru. Ak nebudete mať žiadne pokyny od vás, môže Softvér použiť informácie, ktoré poskytnete, aby vás informoval o ďalších službách a produktoch ponúkaných skupinou firiem Softvéru, autorizovanými agentmi Softvéru a inými poskytovateľmi tovaru a služieb, s ktorými má Softvér vzťahy a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nemožno brať ako sľub alebo záruku zárobku. Potenciál zárobku závisí výlučne od osoby, ktorá používa náš výrobok, myšlienky, techniky a úsilie, ktoré vynaloží. Nemáme to za účelovú záležitosť

B. Nehosobne identifikovateľné (všeobecné) informácie:

V splošnem program samodejno zbira nekatere splošne informacije. Splošne informacije ne razkrijejo identitete obiskovalca. Ponavadi vključujejo informacije o internetnem naslovu, dodeljenem vašemu računalniku, številu in pogostosti obiskovalcev ter obiskanih mestih programa The Software. Program zbira te informacije z omejenim namenom določanja potreb po storitvah za stranke in spletnem mestu. To dosežemo z uporabo določenih tehnologij, vključno z

C. Vaše softvérové hostované webové stránky, server, nástenky, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akejkoľvek nástenky, chatovacej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú pre vás The Software hostí ako súčasť vašich služieb The Software, sú k dispozícii pre každého, kto navštevuje toto miesto. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám nezávislým od The Software. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča sa, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia týchto stránok, ktoré navštevujete.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nepreklicno in v skladu z veljavnimi zakoni se programska oprema popolnoma sodeluje s državnimi, lokalnimi in zveznimi uradniki pri kakršnih koli preiskavah, povezanih s katerim koli vsebinam (vključno z osebnimi ali zasebnimi elektronskimi sporočili, poslanimi programski opremi) ali domnevno nezakonito dejavnostjo kateregakoli uporabnika storitve, ter sprejme razumne ukrepe za zaščito svojih pravic. Za omejene namene izpolnjevanja takšnega sodelovanja in ukrepov ter v skladu z veljavnimi zakoni se lahko od programske opreme zahteva razkritje osebno prepoznavnih informacij. Poleg tega lahko programska oprema izbere spremljanje področij komunikacije katere koli vrste, da izpolni kakršen koli zakon, predpis ali zahtevo vlade; če je takšno razkritje potrebno ali primerno za delovanje programske opreme; ali za zaščito pravic ali lastnine programske opreme ali drugih. V zvezi s potencialno prodajo ali prenosom katerega koli svojega interesa v programsko opremo in v druge spletne strani, ki jih ima podjetje, si programska oprema pridržuje pravico, da proda ali prenese vaše informacije (vključno, vendar ne omejeno na ime, naslovne informacije in druge informacije, ki ste jih posredovali programski opremi) tretji osebi, ki se osredotoča na svoje poslovanje v komunikacijskih proizvodih ali storitvah; soglaša, da bo naslednik programske opreme v zvezi s hrambo in zaščito informacij, zbranih in vzdrževanih s strani programske opreme; in soglaša z obveznostmi te izjave o politiki.