Πολιτική Απορρήτου

Κάνοντας κλικ στο

Το Λογισμικό σέβεται την ιδιωτικότητα κάθε ατόμου που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες μας. Αυτή η δήλωση περί απορρήτου παρέχει ειδοποίηση σχετικά με τα πρότυπα και τους όρους με τους οποίους το Λογισμικό προστατεύει την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τους επισκέπτες των ιστότοπων στον Παγκόσμιο Ιστό που ανήκουν και λειτουργούν από το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του Λογισμικού και του Λογισμικού. Αυτή η δήλωση περί απορρήτου παρέχει ειδοποίηση σχετικά με τις πρακτικές μας συλλογής πληροφοριών και τους τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Αυτή η πολιτική μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό, επομένως παρακαλούμε ελέγξτε τακτικά για να επανεξετάσετε αυτές τις πληροφορίες.

Α. Προσωποποιήσιμες Πληροφορίες:

Το λογισμικό λαμβάνει τυπικά συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπό του μόνο όταν παρέχονται εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες, όπως όταν οι επισκέπτες μας ζητούν πληροφορίες, αγοράζουν ή εγγράφονται για υπηρεσίες, ανοίγουν μια ερώτηση υποστήριξης πελατών, παρέχουν πληροφορίες βιογραφικού για ευκαιρίες απασχόλησης ή μας στέλνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Φυσικά, μερικές από αυτές τις δραστηριότητες απαιτούν να μας δώσετε πληροφορίες, όπως όταν κάνετε μια αγορά, χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα για την πληρωμή υπηρεσιών, υποβάλλετε το βιογραφικό σας, ή ζητάτε συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών. Όταν παρέχετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες στο λογισμικό μέσω ενός από τους ιστότοπούς μας, θα χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου αιτήματός σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε εάν θέλετε ή όχι το λογισμικό να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για επιπλέον σκοπούς. Το λογισμικό διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να σας στείλει δελτία και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του λογισμικού σας. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε οδηγίες από εσάς, το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να σας ενημερώσει για επιπλέον υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την οικογένεια εταιρειών του λογισμικού, τους εξουσιοδοτημένους πράκτορες του λογισμικού και άλλους παρόχους αγαθών και υπηρεσιών με τους οποίους το λογισμικό έχει σχέσεις και των προσφορών τους θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.

Τα παραδείγματα σε αυτό το υλικό δεν πρέπει να θεωρούνται ως υπόσχεση ή εγγύηση εσόδων. Το δυνητικό κέρδος εξαρτάται πλήρως από το άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν μας, ιδέες, τεχνικές και την προσπάθεια που καταβάλλεται. Δεν ισχυριζόμαστε αυτό ως “πρόγραμμα εύρωστης εκμετάλλευσης” και ούτε πρέπει να το θεωρείτε έτσι.

Β. Μη προσωπικά-αναγνωρίσιμες (γενικές) πληροφορίες:

Γενικά, το Λογισμικό συλλέγει αυτόματα κάποιες γενικές πληροφορίες. Οι γενικές πληροφορίες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του επισκέπτη. Συνήθως περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση Διαδικτύου που έχει ανατεθεί στον υπολογιστή σας, τον αριθμό και τη συχνότητα των επισκεπτών, καθώς και τις ιστοσελίδες του Λογισμικού που επισκέφτηκαν οι επισκέπτες. Το Λογισμικό συλλέγει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό τον περιορισμένο προσδιορισμό των αναγκών στην εξυπηρέτηση πελατών και του ιστότοπου. Αυτό το επιτυγχάνουμε χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των «cookies» (μια τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει στον επισκέπτη εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Λογισμικού). Το Λογισμικό δεν συνδυάζει τις πληροφορίες που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο με οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie και να το αρνηθείτε.

Γ. Το λογισμικό που φιλοξενείται στον ιστότοπο, τον διακομιστή, τους πίνακες ανακοινώσεων, το φόρουμ, τους ιστότοπους τρίτων:

Οι πληροφορίες που αποκαλύπτετε σε δημόσιο χώρο, συμπεριλαμβανομένου κάθε ταμπλό, δωμάτιο συνομιλίας ή ιστότοπο που το Λογισμικό μπορεί να φιλοξενήσει για εσάς ως μέρος των υπηρεσιών σας, είναι διαθέσιμες σε όποιον άλλο επισκέπτεται αυτόν τον χώρο. Το Λογισμικό δεν μπορεί να διασφαλίσει οποιεσδήποτε πληροφορίες που αποκαλύπτετε σε αυτές τις τοποθεσίες. Επιπλέον, οι ιστότοποι του Λογισμικού περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτα μέρη που δεν σχετίζονται με το Λογισμικό. Το Λογισμικό δεν μπορεί να προστατεύσει οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί να αποκαλύψετε σε αυτούς τους ιστότοπους και σας συνιστά να εξετάσετε τις δηλώσεις πολιτικής απορρήτου αυτών των ιστότοπων που επισκέπτεστε.

Δ. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί:

Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, το Λογισμικό συνεργάζεται πλήρως με τους τοπικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους σε οποιαδήποτε έρευνα που σχετίζεται με οποιοδήποτε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ή ιδιωτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διαβιβάζονται στο Λογισμικό) ή υποτιθέμενες παράνομες δραστηριότητες οποιουδήποτε χρήστη της Υπηρεσίας και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία των προστατευόμενων δικαιωμάτων της. Για τους περιορισμένους σκοπούς επίτευξης αυτής της συνεργασίας και των μέτρων και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, το Λογισμικό μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, το Λογισμικό μπορεί να επιλέξει να παρακολουθεί τους τομείς επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους για την ικανοποίηση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή αιτήματος της κυβέρνησης. αναγκαία ή κατάλληλη για τη λειτουργία του Λογισμικού ή για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του Λογισμικού ή άλλων. Σε σχέση με την πιθανή πώληση ή μεταφορά οποιουδήποτε ενδιαφέροντός της στο Λογισμικό και το Λογισμικό και άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν στην εταιρεία, το Λογισμικό διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει ή να μεταφέρει τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ονόματος, πληροφοριών διεύθυνσης και άλλων πληροφοριών που παρείχατε στο Λογισμικό) σε τρίτο μέρος που επικεντρώνεται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες επικοινωνίας; συμφωνεί να είναι διάδοχος του Λογισμικού όσον αφορά τη διατήρηση και προστασία των πληροφοριών που συλλέγονται και διατηρούνται από το Λογισμικό; και συμφωνεί με τις υποχρεώσεις αυτής της δήλωσης πολιτικής.