Liên hệ

Cần trợ giúp với Instant Xpeak? Đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi ở đây để giúp bạn. Liên hệ qua Email hoặc Điện thoại vào Thời gian thuận tiện của bạn.

Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi ở đây để hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ chung cho Instant Xpeak và các yêu cầu về phiên bản xây dựng của chúng tôi.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến giao dịch, vui lòng liên hệ với một trong những nhà môi giới thực hiện của chúng tôi. Nếu bạn chưa có tài khoản với một trong những nhà môi giới được chứng nhận của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ kết nối bạn với họ ngay lập tức.

Thảo luận vấn đề

Chúng tôi ở đây để giúp bạn từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, theo múi giờ UTC+8.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự chuyên môn trong việc hỗ trợ kỹ thuật hoặc tăng cường hiểu biết về nền tảng giao dịch của chúng tôi, đội ngũ tận tâm của chúng tôi sẵn sàng đảm bảo bạn tận dụng tối đa trải nghiệm Instant Xpeak của mình.

Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các đơn vị bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch, theo chính sách bảo mật của trang web.