Termini

SKOPE AND MODIFIKAZZJONI TAL-AKKORD

Inti tikkonveni għall-termini u l-kondizzjonijiet mfassla fil-Kuntratt b’respett għall-użu tiegħek tas-Sit elettroniku. Il-Kuntratt jikkostitwixxi l-akkord sħiħ u l-uniku bejn int u s-Software b’respett għall-użu tiegħek tas-Sit elettroniku u jissoċjezza lill-akkordi kollha ta’ qabel jew kontemporanji, rappreżentazzjonijiet, jwarranti u/l- jew/komprensjonijiet b’respett tas-Sit elettroniku. Nistgħu nerġgħu nsiru tibdil fil-Kuntratt minn żmien għal żmien b’sens sovrano tiegħi, mingħajr avviż speċifiku tiegħek. L-aħħar Kuntratt se jkun mpostat fis-Sit elettroniku, u għandek tkun tirrevedi l-Kuntratt qabel ma tuża s-Sit elettroniku. Permezz tal-użu kontinwu tiegħek tas-Sit elettroniku u/jew Servizzi, inti hawnhekk tikkonveni biex tikkonformi mal-termini kollha u l-kondizzjonijiet kkontenuti fil-Kuntratt effettiv fih that-tieni. Għalhekk, int tistrieġa tikkuntrolla din il-paġna regolarment għal aġġornamenti u/jew tibdiliet.

RIGWARDI

Is-Sit u s-Servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jidħlu f’kontratti legali taħt il-liġi applikabbli. Is-Sit u s-Servizzi ma huma mxerda għal użu minn individwi taħt l-età ta tmienax-il (18) sena. Jekk int taħt l-età ta tmienax-il (18) sena, m’għandekx permess li tuża jew/aċċessa s-Sit jew is-Servizzi.

DESKRIZZJONI TAS-SERVIZZI

Servizzi tal-Venditur

Billi tirraprezza l-formoli tal-ordni tal-axxettazzjoni applikabbli, tista’ tkun tikseb jew tista’ tipprova tikkonsegwa xi prodotti jew servizzi minn is-Sit elettroniku. Il-prodotti jew is-servizzi maghrufin fuq is-Sit elettroniku jistghu jkunu jinkludu deskrijzjonijiet li huma provduti direttament minn manifatturi jew distributori terzi taghhom. Il-Software ma jirrapprezenta jew jwarranta li d-deskrijzjonijiet tal-prodotti huma tassew jew kompleti. Tifhem u taccettah li l-Software mhux responsabbli jew msejjaq minl-ebda mod ghal inkapacita tieghek li tikseb prodotti jew servizzi minn is-Sit elettroniku jew ghal xi kontroversja mal-bejjieghek tal-prodott, id-distributur u l-konsumaturi ta’ l-ahhar utent. Tifhem u taccettah li l-Software ma ghandux jkun msejjaq lejk jew lejn xi tieni parti ghal kwalunkwe pretensjoni fir-rigward ta’ xi wiehed mill-prodotti jew servizzi offruti fuq is-Sit elettroniku.

KONKORSI

Minn żmien għal żmien, TheSoftware joffri premji promozzjonali u premji oħra permezz ta’ Konkorsi. Billi tagħti informazzjoni vera u korretta fil-konnessjoni mal-formola ta’ reġistrazzjoni tal-Konkors applikabbli, u taccetta r-Regoli Uffiċjali tal-Konkors applikabbli għal kull Konkors, tista’ tidħol għal opportunità li tirbħu l-premjijiet promozzjonali offruti permezz ta’ kull Konkors. Biex tidħol f’Konkorsi msemmija fuq is-Sit, trid tkompli l-formola ta’ reġistrazzjoni applikabbli sħiħa. Inti taccetta tgħaddi informazzjoni vera, korretta, attwali u sħiħa dwar il-Ġabra ta’ Reġistrazzjoni tal-Konkors. TheSoftware għandha d-dritt li tiġbed din il-Ġabra ta’ Reġistrazzjoni fejn jiġifier, bluġġja u esklużivament fid-diskrezzjoni esklussiva ta’ TheSoftware, li: (i) inti qegħed tinsab taħt xi parti tal-Agreement; u/ jew (ii) il-Ġabra ta’ Reġistrazzjoni tal-Konkors li waqqfet hija inkumpluta, fraġulenta, duplikat jew inkwieta inkwetabbli. TheSoftware tista’ timmodifika l-kriterji tal-Ġabra ta’ Reġistrazzjoni f’xi ħin, fid-diskrezzjoni tagħha waħda.

LICENZA TAL-GĦAJNUNIE KULLJATA

Bħala utent tas-Sit Elettroniku, ikollok il-permess non-eksklussiv, mhux trasferibbli, revokabbli u limitat li taqsam u tuża s-Sit Elettroniku, il-Kontenut u l-material assoċjat skont l-Agreement. Is-Software jista’ jtemm din il-liċenzja f’kull ħin għal xi raġuni. Tista’ tuża s-Sit Elettroniku u l-Kontenut fuq kompjuter waħdek għall-użu personali tiegħek, mhux kommersjali. Ebda parti minn is-Sit Elettroniku, il-Kontenut, il-Konkorsi jew is-Servizzi ma tistax tkun riprodotta f’xi forma jew inkorporata f’sistemi ta’ riċerka ta’ informazzjoni, elettroniċi jew mekkaniku. Mhux permessu tuża, kopja, emulazzjoni, klonar, kiri, iħall, bejgħ, mmodifika, deċompila, iħallen disimbla, jirkonosċi lura jew jitransferi s-Sit Elettroniku, il-Kontenut, il-Konkorsi jew is-Servizzi jew ċerti partijiet minnhom. Is-Software jirriserva xi drittijiet li mhumiex espliċitament mħallta fl-Agreement. Mhux permessu tuża xi dixx, software jew rutina biex tinterferix jew tipprova tinterferi mal-ħidma ġusta tal-Sit Elettroniku. Mhux permessu tikseb l-ebda azzjoni li tieħu ħsieb tal-infrastruttura ta’ TheSoftware bi mod eżaġerat jew b’paga b’oħra. Id-dritt tiegħek biex tuża s-Sit Elettroniku, il-Kontenut, il-Konkorsi jew is-Servizzi mhijiex trasferibbli.

DIRITTI PROPJETARJI

Il-kontenut, l-organizzazzjoni, il-grafika, id-disinn, ikkumplament, it-traduzzjoni magnetika, il-konverżjoni diġitali, is-software, is-servizzi u affarijiet oħra relatati mal-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u s-Servizzi huma protetti taħt id-drittijiet tal-kopyright li japplikaw, it-trademarks u d-drittijiet propjetarji oħra (inklużi, iżda mhux limitat għat-talba ta’ proprieta intellettwali). It-tkopjar, ir-ridistribuzzjoni, il-pubblikazzjoni jew bejgħ minnek ta’ xi parti tal-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi huwa strettament prohibut. It-tqassir sistematiku ta’ materjal mill-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi permezz ta’ medi automatizzat jew kwalunkwe forma oħra ta’ scraping jew estrazzjoni tad-data biex tikseb jew tikkompli, direttament jew indirettament, kolezzjoni, ikkumplament, database jew direttorju mingħajr id-dritt tal-kitba mill-TheSoftware huwa proħibit bl-ebda permess mill-kaptan TheSoftware. Inti ma tagħmelx għajnuna tal-persunalità tad-drittijiet għal xi kontenut, dokument, software, servizzi jew materjali oħra li jimmanifestaw fuq jew permezz tal-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi. Il-postjar ta’ informazzjoni jew materjal fuq is-Site, jew permezz ta’ u permezz tas-Servizzi, mill-TheSoftware ma jikkostitwixxiex taqsima ta’ xi dritt għal xi informazzjoni u/jew materjali. L-isem TheSoftware u l-logħo, u l-grafika kollha associjata u l-isem tas-servizz, huma trade marks tal-TheSoftware. It-trademarks kollha oħra li japparaw fuq is-Site jew permezz tas-Servizzi huma propjetà tar-respektivi sidien tagħhom. L-użu ta’ xi trademark mingħajr il-konsens scrittu applikabbli tad-drittjietjażżjoni huwa strettament proħibit.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Jekk ma jkunx espressament awtorizzat mill-TheSoftware, mhux peress wieħed jista ‘jgħaqqad mill-website, jew kwarti minnu (inklużi, iżda mhux limitat għall-logoti, it-tkiċket, it-ħakma jew il-materjal li huwa protett mill-ħsieb tal-awtur), għall-website jew spazju web tagħhom għal xi raġuni. Aktar, il-

EDITING, DELETING AND MODIFICATION

Aħna jżomm il-ħaqq f’discrezzjoni tagħna li neditjaw jew/ jew nieħdu x’inhu dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li japparixxi fuq is-sit elettroniku.

DICLAMAZZJONI GĦALL-ĦSARA MOĦĦIJA MINN TGĦAQQIM

Il-viżitaturi jniżżlu informazzjoni mill-websajt f’riskju tagħhom stess. Is-Softwer ma jagħti l-ebda garanzija li dawn l-iskarigi huma ħielsa minn kodici korrotti tal-kompjuter inklużi, iżda mhux limitat għal, virusi u ċewg.

INDENNIZZJAR

Inti tikkonveni li tindennizza u tħares TheSoftware, kull wieħed mill-ġenituri tagħhom, sussiżjarji u affiljati, u kull wieħed mill-membri rispettivi tagħhom, uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, kowwieħi ta’ kunflitti ta’ interess u/jew partners oħra, mill-ebda reklamazzjonijiet u depożiti u/jew judgementx kullimkien, magħmulin minn xi terza parti minħabba jew jirriżulta minn: (a) l-użu tiegħek tal-Website, is-Servizzi, il-Kontenut u/jew dħul fi kwalunkwe Kontest; (b) il-ġbir tal-Kuntrat; u/jew (c) il-vjolazzjoni tiegħek ta’ drittijiet ta’ individwu jew entità ieħor. Il-provvedimenti ta’ dan il-paragrafu huma għall-benefiċċju ta’ TheSoftware, kull wieħed mill-ġenituri tagħhom, sussiżjarji u/jew affiljati, u kull wieħed mill-membri rispettivi tagħhom, uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, akzjonisti, lincenzjanti, fornituri u/jew avukati. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandu d-dritt li jassew u jinfurza dawn il-provvedimenti direttament kontra inti f’isemhom.

WEBSITES TERZI PARTIT

Is-Sit Elettroniku jista’ jipprovdi links jew jirreferu għal websajts oħra fuq l-internet u/jew għall-irrożżar lil websites jew riżorsi oħra inkluzi, iżda mhux limitati għal dawk li huma proprietà u joperaw minn Providers Terzi Partit. Minħabba li l-Softwer ma għandux kontrol fuq dawn il-websites terzi parti u/ jew riżorsi, inti hawnhekk taċċetta u tikkonferma li l-Softwer mhux responsabbli għall-availability ta’ dawn il-websites terzi parti u/ jew riżorsi. Barra minn hekk, l-Softwer ma jappoġġax, u mhux responsabbli jew lill-hallieq għal, kwalunkwe termini u kondizzjonijiet, polizzi ta’ privatezza, kontenut, reklamar, servizzi, prodotti u/ jew materjali oħra fuq jew disponibbli minn dawn il-websites terzi parti jew riżorsi, jew għal xi danni u/ jew telf ta’ stess.

POLITIKA DWAR IL-PRIVATEZZA / INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATURI

L-użu tal-Website, u l-ħidma, il-fehmiet, l-informazzjoni dwar ir-registrazzjoni u/jew il-materjali li tissottometti permezz tal-Website u f’kuntatt ma’ha, huwa sogħda mal-Politika dwar il-Privatezza tagħna. Nireżervaw id-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tiegħek tal-Website, u l-informazzjoni personali kollha oħra li tagħtina, skond it-termini tal-Politika dwar il-Privatezza tagħna. Biex tara l-Politika dwar il-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok agħżel Hawn.

Kull tentatt minn individwu, hekk kif kien, kustoment tas-Software jew le, biex ixxammel ħsara, tistenni, tabilċa, vandaliżmu jew inkella tinterferixxi mal-operazzjoni tas-Sit elettroniku, huwa vjolazzjoni ta’ liġi kriminali u ċivili u tas-Software se jipprojbitament iġib kull rimedji f’dan ir-rigward kontra kull individwu jew entità trasgrizzjoni sal-estent fit-tul ta’ liġi u f’ekwità.