Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesini kullanımınızla ilgili Anlaşmada belirtilen şartlara uymayı kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılımın arasındaki tek ve tam anlaşmayı oluşturur ve Web sitesi ile ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya anlayışları geçersiz kılar. Biz, tek taraflı olarak ve size özel bildirimde bulunmaksızın zaman zaman Anlaşmayı değiştirebiliriz. En son Anlaşma Web sitesinde yayınlanacak ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Web sitesini ve/veya Hizmetleri devam ettirerek, o zaman yürürlükte olan Anlaşmadaki tüm şartlara uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak güncellemeler ve/veya değişiklikler için kontrol etmelisiniz.

GEREKSINIMLER

Web sitesi ve Hizmetler yalnızca ilgili yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilecek bireylere yöneliktir. Web sitesi ve Hizmetler onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı amaçlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişme izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcı Hizmetleri

Uygun satın alma sipariş formlarını doldurarak, Website’den belirli ürün ve/veya hizmetleri elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Website’de yer alan ürün ve/veya hizmetler, doğrudan Üçüncü Taraf Sağlayıcı üreticileri veya distribütörleri tarafından sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, böyle ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Website’den ürün ve/veya hizmetlere erişememeniz veya ürünün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicileri ile herhangi bir anlaşmazlık yaşamanız durumunda, TheSoftware’nin herhangi bir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin, Website’de sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir iddia için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. Uygulanabilir Yarışma kayıt formuyla ilgili gerçek ve doğru bilgileri sağlayarak ve her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Web sitesinde bulunan Yarışmalara girmek için önce ilgili giriş formunu tamamlamanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verileri sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, Tek başına ve münhasır takdir yetkisine göre, (i) Anlaşmanın herhangi bir bölümünü ihlal ettiğiniz; ve / veya (ii) Bildirdiğiniz Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemez olduğu tespit edildiğinde, herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, tek takdir yetkisine göre Kayıt Veri kriterlerini istediği zaman değiştirebilir.

LİSANS TAHSSİSİ

Web sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma’ya uygun olarak Web sitesine, İçeriğe ve ilişkili materyallere erişmek ve bunları kullanmak için münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans hakkına sahipsiniz. Yazılım bu lisans hakkını herhangi bir nedenle her zaman sonlandırabilir. Web sitesini ve İçeriği kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı herhangi bir biçimde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi alım sisteminin, elektronik veya mekanik, bir parçası haline getirilemez. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetler’i veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralamaz, kiraya veremez, satamaz, değiştiremez, decompile edemez, çözümleyemez, tersine mühendislik yapamaz veya aktaramazsınız. Yazılım, Anlaşma uyarınca açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklı tutar. Web sitesinin düzgün çalışmasını engellemek veya engellemeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. Yazılımın altyapısına aşırı veya orantısız büyük bir yük yükleyen herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

MÜLKİYET HAKLARI

Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili içerik, düzen, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve diğer konular ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet hakları (ancak bununla sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet hakları) kapsamında korunmaktadır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün size ait olmayan herhangi bir kısmının kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. TheSoftware’un yazılı izni olmadan Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden malzeme sistematik olarak otomatik araçlarla toplama veya herhangi bir kazıma veya veri çıkarma yöntemi ile toplama veya derleme, doğrudan veya dolaylı herhangi bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturma da yasaktır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler üzerinden veya bunlar aracılığıyla görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyalin mülkiyet haklarını elde etmezsiniz. TheSoftware tarafından Websitesi üzerine veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya materyal yayınlama, herhangi bir hakkın feragat edilmesini oluşturmaz. TheSoftware adı ve logosu ile ilgili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’un ticari markalarıdır. Hizmetler aracılığıyla veya Websitesi üzerinde görünen diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerin mülkiyetindedir. Uygulanabilir sahibinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE HYPERLINK OLUŞTURMA, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ VE/VEYA WEB SİTESİNE REFERANS OLUŞTURMA YASAKLANMIŞTIR

TheSoftware’un açıkça izin vermediği takdirde, hiç kimse Web Sitesine veya onun parçalarına (logolar, ticari markalar, marka veya telif hakkı malzemeler dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir nedenle Web Sitesine veya web mekânlarına hyperlink oluşturamaz. Dahası, Web Sitesini ‘framing’ yapmak ve/veya Web Sitesinin Uniform Resource Locator’unu (URL) herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada TheSoftware’un önceden, açıkça ve yazılı iznini almadan referans olarak kullanmak kesinlikle yasaktır. Özellikle Web Sitesi ile işbirliği yapmayı kabul ederek, bu tür içeriği veya etkinliği kaldırmak veya durdurmakla yükümlü olmayı kabul edersiniz. Böylece bununla ilişkili tüm zararlardan sorumlu olmayı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞİKLİK

Web sitesinde görünen herhangi bir belge, bilgi veya diğer içeriği kendi takdirimize bağlı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELER TARAFINDAN OLUŞTURULAN ZARAR İÇİN REDDİ İŞARET

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirme konusunda kendi riskleri altında hareket ederler. Yazılım, bu tür indirmelerin virüsler ve solucanlar da dahil olmak üzere bilgisayar sistemlerini bozabilecek zararlı kodlardan arınmış olacağı konusunda garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware, her birinin ebeveynleri, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarını ve bunların her birinin üyelerini, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini, ortak markalayıcılarını ve/veya diğer ortaklarını korumak için tazminat ve TheSoftware’ın haklarını kabul edersiniz. makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir ve tüm iddialardan, masraflardan, zararlardan, davalardan, maliyetlerden, taleplerden ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın doğrudan size karşı bu hükümleri ileri sürme ve bunları doğrudan sizin aleyhinize uygulama hakkı olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, size diğer İnternet web siteleri ve/veya Kaynaklarına, ancak bununla sınırlı olmamak üzere Üçüncü Taraf Sağlayıcıları tarafından sahip olunan ve işletilen İnternet web siteleri ve/veya kaynaklarına bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi bu kaynaklara yönlendirebilir. TheSoftware’un böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığından, burbya, bu tür üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların kullanılabilirliğinden TheSoftware’un sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Dahası, TheSoftware, bu tür üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklardan veya bunlarda bulunan veya bu kaynaklardan temin edilebilen koşulları, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve bu tür üçüncü taraf web sitelerinden veya kaynaklardan kaynaklanan herhangi bir zarara ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web sitesi kullanımı ve tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya web sitesi aracılığıyla veya ilişkili olarak gönderdiğiniz materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web sitesini kullanımınıza ilişkin tüm bilgileri ve tarafınızca sağlanan her türlü kişisel bilgiyi, Gizlilik Politikamızın şartları doğrultusunda kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için lütfen buraya tıklayınız.

TheSoftware müşterisi olup olmamasına bakılmaksızın, herhangi bir bireyin Web sitesinin işleyişini bozmaya, yok etmeye, oynamaya, vandalizme veya başka şekilde müdahale etmeye çalışması, ceza ve medeni kanunun ihlali olup TheSoftware, bu konuda herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı yasalar ve eşitlik açısından izin verilen en geniş kapsamda her türlü tedbiri alacaktır.