Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner villkoren och bestämmelserna som anges i avtalet med avseende på din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och enda avtalet mellan dig och programvaran med avseende på din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, företrädare, garantier och/eller förståelser med avseende på webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan i vår enskilda bedömning, utan specifik avisering till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna godkänner du härmed att följa alla villkor som anges i avtalet som är gällande vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) års ålder har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörstjänster

Genom att fylla i lämpliga inköpsorderblanketter kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörerna av sådana artiklar. Programvaran representerar eller garanterar inte att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att programvaran inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för tvist med säljaren, distributören och slutanvändarkonsumenterna av produkten. Du förstår och samtycker till att programvaran inte ska hållas ansvarig gentemot dig eller tredje part för något påstående i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sanningsenlig och korrekt information i samband med den aktuella tävlingsregistreringsblanketten, och godkänner de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, kan du delta för att ha chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i tävlingarna som presenteras på webbplatsen måste du först fylla i den aktuella anmälningsblanketten fullständigt. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa alla tävlingsregistreringsdata om det fastställs, enbart och uteslutande enligt TheSoftwares eget gottfinnande, att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och/eller (ii) tävlingsregistreringsdatan du lämnade är ofullständig, bedräglig, en kopia eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra registreringsdatakriterierna, enligt sitt eget gottfinnande.

LICENSGRANT

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta den här licensen av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller integreras i något informationssökningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klon, hyra, hyra ut, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvänd ingenjör eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som lägger en oproportionerlig eller oproportionerligt stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetiska översättningen, digitala konverteringen, mjukvaran, tjänsterna och andra frågor relaterade till webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas enligt tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra immateriella (inklusive, men inte begränsat till, immateriell egendom) rättigheter. Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna av dig är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätter till något innehåll, dokument, mjukvara, tjänster eller andra material som ses på eller via webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller via och genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till eller till sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken för TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller via tjänsterna är egendomar som tillhör sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan det tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLINKING TILL WEBBPLATSEN, CO-BRANDING,

Om inte uttryckligen godkänt av TheSoftware, kan ingen länka till webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesföring eller upphovsrättsligt material), till deras webbplats eller webbplats av någon anledning. Vidare är det strikt förbjudet att amna webbplatsen och / eller referera Uniform Resource Locator (URL) för webbplatsen i någon kommersiell eller icke-kommersiell media utan tidigare, uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra, vid behov, sådant innehåll eller sådan verksamhet. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla skador i samband därmed.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vår enskilda bedömning redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARFRISKRING FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från korrupterande datorkoder, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

SKADESTÅNDSBEVIS

Du går med på att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, officerare, direktörer, anställda, agenter, medmärkesleverantörer och/eller andra partners, oskadliga från och mot anspråk, kostnader (inklusive skäliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar alls som gjorts av en tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din överträdelse av någon annan individs och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag samt var och en av deras respektive officerare, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig på dess egna vägnar.

TREDJE PART WEBBSIDOR

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internetwebbplatser och/eller resurser inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepart webbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepart webbplatser och/eller resurser. Dessutom stödjer TheSoftware inte, och är inte ansvarig eller ansvarig för, några villkor och bestämmelser, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjepart webbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

Integritetspolicy / Besökarinformation

Användning av webbplatsen, och alla kommentarer, åsikter, information, registreringsdata och/eller material som du skickar genom eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen, och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, vänligen klicka här.

Varje försök av en individ, oavsett om det är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, förstöra och / eller på annat sätt störa driften av webbplatsen är ett brott mot brotts- och civilrätt och TheSoftware kommer att noggrant driva alla medel i detta avseende mot varje individ eller enhet som begår överträdelsen till fullo tillåtet enligt lag och rättvisa.