Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se s pogoji, navedenimi v Pogodbi, glede vaše uporabe Spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino sporazum med vami in Programsko opremo glede vaše uporabe Spletne strani in presega vse predhodne ali sodobne sporazume, predstavitve, garancije in/ali razumevanja glede Spletne strani. Pogodbo lahko kadarkoli spremenimo po lastni presoji, brez posebnega obvestila vam. Najnovejša pogodba bo objavljena na Spletni strani in pred uporabo Spletne strani bi morali pregledati Pogodbo. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste upoštevali vse pogoje Pogodbe, ki veljajo v tistem času. Zato bi morali redno preverjati to stran za posodobitve in/ali spremembe.

POTREB

Spletna mesta in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklepajo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna mesta in storitve niso namenjeni uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo spletnega mesta in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Usluge ponudnika

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za naročila lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih oseb, ki ponujajo takšne izdelke. Programska oprema ne zagotavlja ali jamči, da so opisi takšnih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na kakršenkoli način za vašo nesposobnost pridobitve izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršnekoli spore s prodajalcem, distributerjem in končnimi uporabniki izdelkov. Razumete in se strinjate, da programska oprema ne bo odgovorna vam ali tretji osebi za kakršnekoli zahtevke v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ponujenimi na spletni strani.

TEKMOVANJA

Od časa do časa TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v povezavi s primernim obrazcem za registracijo tekmovanja, in soglašanjem s uradnimi pravili tekmovanja, ki veljajo za vsako tekmovanje, se lahko prijavite za možnost, da osvojite promocijske nagrade, ki se ponujajo preko vsakega tekmovanja. Da se prijavite v tekmovanja, prikazana na spletni strani, morate najprej popolnoma izpolniti ustrezen obrazec za vstop. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, trenutne in popolne podatke za registracijo tekmovanja. TheSoftware ima pravico zavrniti katerikoli podatek za registracijo tekmovanja, če se ugotovi, po izključni presoji TheSoftware, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in/ali (ii) podatki o registraciji tekmovanja, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadarkoli spremeni merila za registracijo podatkov, po lastni presoji.

LICENČNO DOVOLJENJE

Kot uporabnik Spletne strani vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo Spletne strani, Vsebine in povezanega gradiva v skladu s sporazumom. Programska oprema lahko to licenco kadar koli prekine iz kateregakoli razloga. Spletno stran in Vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del Spletne strani, Vsebine, Tekmovanj in/ali Storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, emulirati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, vzvratno inženirstvo ali prenašati Spletne strani, Vsebine, Tekmovanj in/ali Storitev ali katerega koli dela le-teh. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v sporazumu. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi ovirali ali poskušali ovirati pravilno delovanje Spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi nalagal nesorazmerno veliko obremenitev na infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe Spletne strani, Vsebine, Tekmovanj in/ali Storitev ni prenosljiva.

LASTNIŠKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestavljanje, magnetna prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami so zaščitene z ustreznimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi (vključno, vendar ne omejeno na, intelektualno lastnino) pravicami. Kopiranje, distribucija, objava ali prodaja kateregakoli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev je strogo prepovedana. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katerokoli drugo obliko pridobivanja podatkov za ustvarjanje ali sestavljanje, neposredno ali posredno, zbirke, sestavljene, baze podatkov ali imenikov brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki si jih ogledate na ali prek spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odpovedi katerekoli pravice do takšnih informacij in/ali gradiva. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsi povezani grafični simboli in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih ustrezni lastnikov. Uporaba katerekoli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja ustreznega lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZAVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE,

Razen izrecnega pooblastila podjetja TheSoftware ni dovoljeno postavljati hiperpovezave na spletno stran ali njen del (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, pooblaščeno gradivo) na svojo spletno stran ali spletno prizorišče iz kakršnega koli razloga. Poleg tega je

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

IZJAVA O OPROSTITVI ZA ŠKODO, KI JO POVZROČIJO PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije iz spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne daje nobene garancije, da so taki prenosi brez pokvarjenih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na, viruse in črve.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da boste nadomestili in zadržali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb ter vsakega od njihovih ustreznih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-podpisnikov in/ali drugih partnerjev, nedolžne v zvezi z vsemi zahtevki, stroški (vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), škodo, tožbami, stroški, zahtevami in/ali sodbami, ki jih je izrazil katerikoli tretji subjekt zaradi ali v zvezi z: (a) vašo uporabo spletnega mesta, storitev, vsebine in/ali vstopom v katerikoli natečaj; (b) kršitev sporazuma; in/ali (c) kršitvijo pravic drugega posameznika in/ali subjekta. Določbe tega odstavka so v prid TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb ter vsakega od njihovih ustreznih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licenčnikov, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsak od teh posameznikov in subjektov ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja in izvršuje v vašo korist.

SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB

Spletna stran lahko zagotavlja povezave do drugih spletnih strani in/ali vas napoti k drugim internetnim spletnim stranem in/ali virom, vključno z lastnimi in upravljanimi s strani tretjih ponudnikov. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali viri, s tem priznavate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne odobrava, in ni odgovoren ali odgovoren za kakršne koli pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takšnih spletnih straneh tretjih oseb ali virih, ali za morebitne škode in/ali izgube, ki izvirajo iz njih.

POLITIKA ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletne strani, vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, registracijskih podatkov in/ali gradiv, ki jih pošljete preko spletne strani ali v povezavi s spletno stranjo, je predmet naše politike zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletne strani in vseh drugih osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, v skladu s pogoji naše politike zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti kliknite tukaj.

Kakršen koli poskus posameznika, ali ne, TheSoftware stranke, da poškoduje, uniči, posega, vandalizira in/ali drugače vpliva na delovanje spletne strani, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava in TheSoftware bo vztrajno zasledoval vse možne ukrepe glede tega proti kateremu koli kršitelju ali organizaciji v največjem dovoljenem obsegu po zakonu in v pravičnosti.