Termeni

DOMENIU ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile stabilite în Acord cu privire la utilizarea dvs. a Site-ului. Acordul constituie întregul și unicul acord între dvs. și Software-ul cu privire la utilizarea dvs. a Site-ului și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile cu privire la Site. Ne putem modifica Acordul din când în când în discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dvs. Ultimul Acord va fi postat pe Site și ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza Site-ul. Prin utilizarea continuă a Site-ului și/sau a Serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acordul efectiv în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte legal obligatorii în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii furnizor

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. Software-ul nu afirmă și nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru imposibilitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali de produse. Înțelegeți și sunteți de acord că Software-ul nu va fi răspunzător față de dvs. sau orice terț pentru orice pretenție legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

CONCURSURI

Din când în când, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul Concursurilor. Prin furnizarea de informații adevărate și precise în legătură cu formularul de înregistrare a Concursului aplicabil și prin acceptarea Regulamentului Oficial al Concursului aplicabil fiecărui Concurs, puteți participa pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare Concurs. Pentru a participa la Concursurile prezentate pe site, trebuie să completați mai întâi formularul de înscriere aplicabil. Sunteți de acord să furnizați Date de Înregistrare la Concurs reale, corecte, actuale și complete. TheSoftware își rezervă dreptul de a respinge orice Date de Înregistrare la Concurs în cazul în care se determină, în discreția sa unică și exclusivă, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) Datele de Înregistrare la Concurs pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware își poate modifica criteriile de Înregistrare la Concurs în orice moment, în discreția sa unică.

LICENȚĂ DE CONCEDIERE

În calitate de utilizator al site-ului web, vi se acordă o licență non-exclusivă, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza site-ul web, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment din orice motiv. Puteți utiliza site-ul web și conținutul pe un singur computer pentru uz personal, non-comercial. Nicio parte a site-ului web, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, emula, clona, închiria, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa inginerie sau transfera site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. Software-ul își rezervă orice drepturi ce nu sunt acordate explicit în Acord. Nu puteți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau încerca să interfereze cu buna funcționare a site-ului web. Nu puteți lua nicio acțiune care impune o încărcare nerezonabilă sau disproporționat de mare infrastructurii TheSoftware. Dreptul dvs. de a utiliza site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURILE PROPRIETARII

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilația, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Site-ul web, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către tine a oricărei părți a Site-ului web, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Recuperarea sistematică a materialului de pe Site-ul web, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extragere a datelor pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, compilație, bază de date sau director fără permisiunea scrisă a TheSoftware este interzisă. Nu dobândești drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale văzute la sau prin intermediul Site-ului web, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Postarea de informații sau materiale pe Site-ul web sau prin și prin Servicii de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și numele de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Site-ul web sau prin și prin Servicii sunt proprietatea proprietarilor lor. Utilizarea oricărei mărci fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HIPERLUCRARE LA SITE-UL WEB, CO-BRANDING, “CADRARE” ȘI / SAU REFERIREA SITE-ULUI ESTE INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care este expres autorizat de TheSoftware, nimeni nu poate face hiperlink către Site-ul web sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipuri, mărci comerciale, branding sau materiale protejate prin drepturi de autor), către site-ul lor web sau locație web din orice motiv. Mai mult, “cadrează” Site-ul web și / sau referă Uniform Resource Locator (“URL”) al Site-ului web în orice mediu comercial sau non-comercial fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzis. Sunteți de acord în mod specific să cooperați cu Site-ul web pentru a elimina sau a înceta, după cum este cazul, orice astfel de conținut sau activitate. Recunoașteți prin prezenta că veți fi pasibil pentru orice și toate daunele asociate cu acestea.

EDITARE, ŞTERGERE ŞI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, în modul nostru exclusiv, de a edita şi/sau şterge orice documente, informaţii sau alte conținuturi apărând pe site.

AVERTISMENT PENTRU DAUNELE PRODUSE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propriul lor risc. Software-ul nu oferă nicio garanție că aceste descărcări sunt lipsite de coduri de calculator corupte, inclusiv, dar fără a se limita la viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, subsidiarele și afiliații lor, precum și fiecare dintre membrii lor, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-branders și/sau alți parteneri, fără vătămare din partea și împotriva oricăror pretenții, cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților), daune, acțiuni în justiție, costuri, cereri și/sau hotărâri oricâte ar fi, făcute de orice terță parte din cauza sau în urma: (a) utilizării dvs. a website-ului, serviciilor, conținutului și/sau participării la orice concurs; (b) încălcarea acordului; și/sau (c) încălcarea drepturilor oricărei alte persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecăruia dintre părinții lor, subsidiarelor și/sau afiliațiilor lor, și fiecăruia dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații lor. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să afirme și să aplice direct aceste prevederi împotriva dvs. în numele său.

WEBSITES DE TERŢI

Website-ul poate oferi linkuri către şi/sau vă poate îndruma către alte site-uri web şi/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cele deţinute şi operate de Furnizorii de Terţe Părţi. Deoarece TheSoftware nu are control asupra unor astfel de site-uri web şi/sau resurse de terţe părţi, dumneavoastră recunoaşteţi şi sunteţi de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web şi/sau resurse de terţe părţi. În plus, TheSoftware nu îşi asumă răspunderea pentru, şi nu este responsabil sau pasibil de plată pentru, niciun fel de termeni şi condiţii, politici de confidenţialitate, conţinut, publicitate, servicii, produse şi/sau alte materiale de la sau disponibile de pe astfel de site-uri web sau resurse de terţe părţi, sau pentru orice daune şi/sau pierderi rezultate din acestea.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII VIZITATOR

Utilizarea site-ului web, precum și toate comentariile, feedback-ul, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web, sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a folosi toate informațiile privind utilizarea site-ului web, precum și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a consulta Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare de către orice persoană, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau de a interfera în alt mod cu funcționarea site-ului este o încălcare a legii penale și civile și TheSoftware va urmări cu diligență orice și toate remedierile în acest sens împotriva oricărei persoane sau entități infractoare în cea mai mare măsură permisă de lege și în echitate.