Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi całość i jedyną umowę między Tobą a Oprogramowaniem w zakresie korzystania z Witryny i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub współczesne umowy, reprezentacje, gwarancje i/lub zrozumienie dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę w dowolnym momencie według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś przejrzeć Umowę przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w Umowie, obowiązujących w danym czasie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie masz pozwolenia na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi Sprzedawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupu możesz uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów. TheSoftware nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompletnie. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności w żadnym stopniu za twoją niezdolność do uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory z sprzedawcą, dystrybutorem i końcowymi konsumentami produktów. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ci odpowiadać ani żadnej trzeciej osobie za żadne roszczenia związane z jakimikolwiek oferowanymi produktami i/lub usługami na stronie internetowej.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody za pośrednictwem Konkursów. Poprzez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z formularzem rejestracyjnym konkursu oraz zgadzając się na Oficjalne Zasady Konkursu stosujące się do każdego konkursu, możesz wziąć udział w losowaniu promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego konkursu. Aby wziąć udział w konkursach prezentowanych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletna dane rejestracji konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek dane rejestracji konkursu, gdzie ustalono, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) naruszysz jakąkolwiek część Umowy; oraz (ii) dane rejestracji konkursu, które podałeś, są niekompletne, oszukańcze, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w każdej chwili zmienić kryteria danych rejestracyjnych, według własnego uznania.

LICENCJA NA UDZIELANIE

Jako użytkownik Strony internetowej, otrzymujesz nieekskluzywną, nieprzenośną, odwoływalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony internetowej, Treści oraz związanych materiałów zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w każdej chwili zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze Strony internetowej i Treści na jednym komputerze wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żaden fragment Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie ani włączany do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynieryjnie ani przenosić Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, aby zakłócić lub próbować zakłócić prawidłową pracę Strony internetowej. Nie możesz podejmować żadnych działań, które nakładają nadmierny lub niewspółmiernie duży obciążenie na strukturę TheSoftware. Twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług nie jest przenośne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, magnetyczne tłumaczenie, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym, lecz nie ograniczając się do, praw własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pobieranie materiału z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiegokolwiek innego formularza scrapingu lub wydobywania danych w celu utworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakiejkolwiek zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług lub innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Umieszczenie informacji lub materiału na Witrynie, lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, a także wszystkie związane grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z jakiegokolwiek znaku towarowego bez odpowiedniej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

HIPERŁĄCZENIE DO STRONY, WSPÓŁBRANDOWANIE,

URL”) witryny internetowej w jakimkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez wcześniejszej, wyraźnej pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować z witryną w celu usunięcia lub zaprzestania, zgodnie z odpowiednimi przepisami, takiej zawartości lub działalności. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do wyłącznej decyzji o edycji i/lub usunięciu dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE O SZKODZIE WYWOŁANEJ PRZEZ POBRANIE

Odwołujący pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. TheSoftware nie daje gwarancji, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i/lub skierować Cię do innych zasobów internetowych, w tym, lecz nie tylko, tych należących do i obsługiwanych przez Dostawców Stron Trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym oświadczasz i wyrażasz zgodę, iż TheSoftware nie jest odpowiedzialny za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera, i nie ponosi odpowiedzialności za, żadne warunki i postanowienia, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne z takich stron internetowych lub zasobów, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające stamtąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODMIEDZACH

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przekazujesz za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących korzystania z Witryny oraz wszelkich innych informacji identyfikujących Cię osobiście, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę Prywatności, kliknij tutaj.

Dowolna próba przez dowolną osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, wyrządzenia szkody, zniszczenia, manipulacji, wandalizacji i/lub w inny sposób zakłócenia działania witryny jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie wytrwale dążyć do wszelkich środków zaradczych w tej sprawie wobec każdej osoby lub podmiotu naruszającego prawo w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i zasadę uczciwości.