Vilkår

OMFANG OG ENDING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er angitt i avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør den eneste og eneste avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettstedet. Ved fortsatt bruk av nettstedet og/eller tjenestene samtykker du i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er inneholdt i avtalen som er gjeldende på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler etter gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle bestillingsskjemaene, kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet, kan inneholde beskrivelser som er direkte levert av tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike produkter. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike produkter er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettstedet, eller for eventuelle tvister med selgere, distributører og sluttbrukere av produkter. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for noen krav knyttet til de produkter og/eller tjenester som tilbys på nettstedet.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoterte premier og andre priser via konkurranser. Ved å oppgi sannferdig og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle påmeldingsskjemaet for konkurransen, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å ha en sjanse til å vinne de promoterte premiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som vises på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet fullstendig. Du samtykker i å oppgi sannferdige, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger ved konkurransenpåmelding. TheSoftware har rett til å avvise enhver konkurransepåmeldingsopplysning hvor det er fastslått, etter TheSoftwares ene og alene skjønn, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) de konkurranseregistreringsopplysningene du oppga er ufullstendige, falske, dupliserte eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsopplysningene når som helst, etter eget skjønn.

LISENSTILDELING

Som bruker av nettsiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan til enhver tid avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan gjengis i noen form eller innlemmes i et hvilket som helst informasjonsgjenfinningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere, eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller noen del av dette. Programvaren forbeholder seg retten til alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den korrekte virkningen av nettsiden. Du kan ikke utføre handlinger som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

EIERETTIGHETER

Innholdet, organisasjonen, grafikken, designen, sammensetningen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre forhold som er relatert til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet under gjeldende opphavsrett, varemerker og andre proprietære (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle) rettigheter. Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved automatiserte midler eller noen annen form for utvinning av data for å skape eller sammensette, direkte eller indirekte, en samling, sammensetning, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Publisering av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke et frafall av noen rettigheter til slik informasjon og/eller materialer. TheSoftware-navnet og logoen, samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene er eiendommen til deres respektive eiere. Bruken av et varemerke uten den aktuelle eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLEGGING TIL NETTSTEDET, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER HENVISNING TIL NETTSTEDET FORBUDT

Med mindre uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen hyperlenke til Nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres nettsted eller nettplass av noen som helst grunn. Videre er “framing” av Nettstedet og/eller henvisning til Uniform Resource Locator (“URL”) for Nettstedet i noen kommersiell eller ikke-kommersiell media uten forhånds, uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med Nettstedet for å fjerne eller avslutte, om nødvendig, slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal holdes ansvarlig for alle skader knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettstedet.

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADE FORÅRSAKET VED NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for skadelig datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og mark.

ERSTATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkeforfattere og/eller andre partnere, uskyldige mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer hva som helst, fremsatt av tredjepart som følge av eller oppstått av: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter og/eller enkeltpersoners og/eller enheters rettigheter. Bestemmelsene i dette avsnittet er til for fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på sine egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan tilby lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre, TheSoftware støtter ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for, eventuelle vilkår og betingelser, retningslinjer for personvern, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGEL / BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materialer som du sender inn gjennom eller i tilknytning til nettsiden, er underlagt våre personvernsregler. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon som du gir, i samsvar med vilkårene i våre personvernsregler. For å se våre personvernsregler, vennligst klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er TheSoftware-kunder eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettstedet, er et brudd på strafferetten og sivilretten, og TheSoftware vil ivareta ethvert og alle tiltak i denne forbindelse mot enhver individuell eller enhet til fulle etter lov og rettferdighet.