Όροι

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου και παρακάμπτει όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις όσον αφορά τον Ιστότοπο. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευθείαν διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο, και θα πρέπει να ελέγξετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με τη συνεχιζόμενη χρήση σας του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε εδώμεσα να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία και είναι εφαρμόσιμοι την εν λόγω χρονική στιγμή. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να λάβετε, ή να προσπαθήσετε να λάβετε, ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών τέτοιων αντικειμένων. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές των τέτοιων αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν είναι υπεύθυνο ή ανάλογο με οποιονδήποτε τρόπο για την αδυναμία σας να λάβετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαμάχη με τον πωλητή, διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές του προϊόντος. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν θα είναι υπεύθυνο προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες επιβραβεύσεις μέσω διαγωνισμών. Παρέχοντας πραγματικές και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με τη σχετική φόρμα εγγραφής διαγωνισμού και συμφωνώντας με τους επίσημους κανόνες του κάθε διαγωνισμού, μπορείτε να συμμετέχετε για την ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε διαγωνισμού. Για να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την κατάλληλη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε πραγματικές, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού όταν κριθεί, κατ’ αποκλειστική ευχέρεια του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας; και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ατελή, απατηλά, διπλασιασμένα ή διαφορετικά απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Δεδομένων Εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική ευχέρειά του.

ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ως χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, του περιεχομένου και των σχετικών υλικών σύμφωνα με τη Συμφωνία. Το λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Διαδικτυακό Τόπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του Διαδικτυακού Τόπου, του Περιεχόμενου, των Διαγωνισμών και/ή Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να μιμηθείτε, να κλωνοποιήσετε, να νοικιάσετε, να μισθώσετε, να πουλήσετε, να τροποποιήσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να αντιστρέψετε μηχανικά ή να μεταφέρετε τον Διαδικτυακό Τόπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Το λογισμικό διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν έχουν αναφερθεί ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να επηρεάσετε ή να προσπαθήσετε να επηρεάσετε τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία δράση που επιβάλλει μια αναλογικά μεγάλη ή αστάθμητη φορτίο στην υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμα σας να χρησιμοποιήσετε τον Διαδικτυακό Τόπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, οργάνωση, γραφικά, σχεδιασμός, συλλογή, μαγνητική μετάφραση, ψηφιακή μετατροπή, λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται από εφαρμοστέα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα κατοχυρωμένα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, επαναδιανομή, δημοσίευση ή πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, Περιεχομένου, Διαγωνισμών και/ή Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική εξαγωγή υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή scraping ή εξαγωγή δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή σύνθεση, απευθείας ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από την TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλήθηκαν στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η δημοσίευση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή με και μέσω των Υπηρεσιών, από την TheSoftware δεν αποτελεί παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware, καθώς και όλα τα συναφή γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσίας, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Ολα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή με και μέσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου κατόχου είναι αυστηρά απαγορευμένη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΟ CO-BRANDING, ΤΟ “ΠΛΑΙΣΙΩΜΑ” ΚΑΙ / Ή Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Εκτός εάν χορηγηθεί ρητά από το TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει υπερσύνδεση με τον Ιστότοπο ή με ενότητες αυτού (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήμανσης ή υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα) στον δικό τους ιστότοπο ή διαδικτυακό χώρο για οποιοδήποτε λόγο. Επιπλέον, η “πλαίσιωση” του Ιστότοπου και / ή η αναφορά στον ομοιόμορφο τοποθεσίας πόρου (“URL”) του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια του TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ρητά να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή τη διακοπή, κατά περίπτωση, κάθε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ρητά ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες συνδέονται με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ ευθείαν επιλογή μας, να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το Λογισμικό δεν παρέχει εγγύηση ότι οι λήψεις αυτές είναι απαλλαγμένες από βλαπτικούς κωδικούς υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και ηλείων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το TheSoftware, καθένα από τους γονείς τους, θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και καθένα από τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συν-μάρκερς και/ή άλλους συνεργάτες, απαλλαγμένους από κάθε αξίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγόρων), ζημίες, αγωγές, κόστη, αιτήσεις και/ή αποφάσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους λόγω ή προκύπτουσα από: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή τη συμμετοχή σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό? (β) η παραβίασή σας της Συμφωνίας; και/ή (γ) η παραβίασή σας των δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου είναι προς όφελος του TheSoftware, καθένα από τους γονείς τους, θυγατρικές και/ή συνδεδεμένες εταιρείες και καθένα από τα αντίστοιχα αξιωματούχους, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους, πράκτορες, μετόχους, αδειοδότες, προμηθευτές και/ή δικηγόρους. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα και οντότητες θα έχουν το δικαίωμα να επικαλεστεί και να επιβάλλει αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας εξ ονόματός του.

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να σας αναφέρει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εκείνων που ανήκουν σε και λειτουργούν από τρίτους παρόχους. Δεδομένου ότι η TheSoftware δεν έχει ελέγχο επί των τρίτων ιστοσελίδων και/ή πόρων, συμφωνείτε ως εδώ να αναγνωρίζετε και να συμφωνείτε ότι η TheSoftware δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των τρίτων ιστοσελίδων και/ή πόρων αυτών. Επιπλέον, η TheSoftware δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνη ή αναλώσιμη για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά στις ή διαθέσιμα από τρίτες ιστοσελίδες ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημιές και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του Ιστότοπου και όλων των σχολίων, ανατροφοδότησης, πληροφοριών, Δεδομένων Εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον Ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Καταχωρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και οποιαδήποτε άλλη προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, πατήστε εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει, καταστρέψει, αλλοιώσει, καταστρατηγήσει και/ή να επηρεάσει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παράβαση του ποινικού και αστικού δικαίου και η TheSoftware θα επιδιώξει επιμελώς κάθε δυνατή δικαίωμα εναντίον κάθε παραβιάζουσας ατομικότητα ή οντότητα πλήρως επιτρεπτή από το νόμο και την ισότητα.