Vilkår

OMRÅDE OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen med hensyn til din brug af websitet. Aftalen udgør den eneste og eneste aftale mellem dig og softwaren med hensyn til din brug af websitet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til websitet. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik meddelelse til dig. Den nyeste aftale vil blive offentliggjort på websitet, og du bør gennemgå aftalen, inden du bruger websitet. Ved din fortsatte brug af websitet og/eller tjenester accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i aftalen, der er gyldig på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de gældende købsordreformularer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og / eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og / eller tjenester, der præsenteres på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller komplette. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og / eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand for krav i forbindelse med nogen af de produkter og / eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware forfremmelsespræmier og andre priser via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den gældende Konkurrence tilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrence regler gældende for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de forfremmelsespræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne vist på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige konkurrencetilmeldingsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det i TheSoftware’s eneste og eksklusive skøn afgøres, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og / eller (ii) konkurrencetilmeldingsdata, som du har angivet, er ufuldstændige, falske, en duplikat eller på anden måde uacceptabel. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for tilmeldingsdataene efter eget skøn.

LICENSBEVILLING

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid ophæve denne licens af en hvilken som helst årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på en computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller inkorporeres i nogen informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, adskille, omvendt ingeniør eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke eksplicit er tildelt i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af hjemmesiden. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er ikke overførbare.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, samlingen, magnetoversættelsen, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af noget som helst del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudtrækning med henblik på at oprette eller udarbejde, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller mappe uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller gennemgås på hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelse af oplysninger eller materiale på hjemmesiden, eller ved og gennem tjenesterne, af TheSoftware udgør ikke en frafaldelse af nogen rettigheder til sådanne oplysninger og/eller materialer. TheSoftware-navnet og -logoet, og alle tilknyttede grafik, ikoner og servicenavne, er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller ved og gennem tjenesterne, er ejendomme for deres respektive ejere. Brugen af noget varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCING AF WEBSTED ER FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt godkendt af TheSoftware, må ingen linke til Webstedet eller dele deraf (inklusive, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale) til deres eget websted eller websted af nogen som helst årsag. Yderligere er “framing” af Webstedet og/eller referencen til Uniform Resource Locator (“URL”) af Webstedet i enhver kommerciel eller ikke-kommerciel medie uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med Webstedet om at fjerne eller ophøre enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender hermed, at du vil være erstatningsansvarlig for eventuelle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette enhver dokumenter, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden i vores enekompetence.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på eget ansvar. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for beskadigende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, medbrandere og/eller andre partnere, skadesløse mod enhver og alle krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, sagsanlæg, omkostninger, krav og/eller domme foretaget af tredjepart som følge af eller opstået fra: (a) din brug af websitet, tjenester, indhold og/eller deltagelse i en hvilken som helst konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af nogen andres rettigheder og/eller enhed. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve dem direkte mod dig på deres egne vegne.

TREDJEPARTS WEBSTEDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem ejet og drevet af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjeparts websteder og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjeparts websteder og/eller ressourcer. Desuden støtter TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for eventuelle vilkår og betingelser, fortrolighedspolitikker, indhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjeparts websteder eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår herfra.

DATABESKYTTELSESPOLITIK / BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af hjemmesiden, og alle kommentarer, tilbagemeldinger, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du sender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores databeskyttelsespolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af hjemmesiden, og alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du giver, i overensstemmelse med vilkårene i vores databeskyttelsespolitik. For at se vores databeskyttelsespolitik, skal du klikke her.

Enhver forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er kunder hos TheSoftware, på at beskadige, ødelægge, manipulere, hærværk og/eller på anden måde forstyrre driften af ​​hjemmesiden, udgør en overtrædelse af straffelov og civilret, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge enhver og alle midler i denne henseende mod enhver krænkende person eller enhed i videst muligt omfang tilladt ved lov og i retfærdighed.