Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými v dohodě týkající se vašeho využívání webové stránky. Dohoda představuje jedinou a jedinou dohodu mezi vámi a softwarovou společností vztahující se k vašemu využívání webové stránky a zrušuje veškeré předchozí nebo současné dohody, zastoupení, záruky a/nebo porozumění vztahující se k webové stránce. Můžeme dohodu upravit podle našeho uvážení, bez konkrétního upozornění vám. Nejnovější dohodu najdete na webové stránce a měli byste dohodu zkontrolovat před použitím webové stránky. Vaším dalším využíváním webové stránky a/nebo služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených v dohodě platných v daný okamžik. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou vstoupit do právně závazných smluv podle příslušného práva. Webové stránky a služby nejsou určeny k použití jednotlivci mladším osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte oprávnění používat webové stránky a/nebo služby nebo k nim mít přístup.

POPIS SLUŽEB

Služby dodavatele

Vyplněním příslušných formulářů objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité výrobky a/nebo služby ze stránek. Výrobky a/nebo služby uvedené na webových stránkách mohou obsahovat popisy poskytované přímo výrobci třetí strany nebo distributory těchto položek. TheSoftware neručí ani nesvědčí, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware není zodpovědný ani odpovídá jakýmkoliv způsobem za vaši neschopnost získat výrobky a/nebo služby ze stránek nebo za jakýkoli spor se prodávajícím, distributorem a koncovými uživateli výrobku. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware nebude zodpovědný vůči vám nebo jakékoli třetí straně za jakýkoli nárok související s jakýmikoli z nabízených výrobků a/nebo služeb na webových stránkách.

SOUTĚŽE

Občasně nabízí TheSoftware propagační ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s oficiálními pravidly každé soutěže se můžete zúčastnit a získat šanci na získání propagačních cen nabízených prostřednictvím každé soutěže. Abyste se mohli zúčastnit soutěží zobrazených na webových stránkách, musíte nejprve plně vyplnit příslušný formulář. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoliv údaje o registraci soutěže, pokud se ukáže, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) údaje o registraci soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si může kdykoli změnit kritéria registračních údajů, a to podle svého výhradního uvážení.

LICENČNÍ UDĚLENÍ

Jako uživatel webu máte uděleno neexkluzivní, nePřenositelná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a používání webu, obsahu a příslušného materiálu v souladu s dohodou. Software může tuto licenci kdykoli zrušit z jakékoliv důvodu. Můžete používat web a obsah na jednom počítači pro vlastní osobní, nekomerční použití. žádná část webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli informačního systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického. Není dovoleno používat, kopírovat, napodobovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozložit, zpětně inženýrství nebo přenášet web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich jakoukoliv část. Software si vyhrazuje všechna práva, která nebyla v dohodě explicitně udělena. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinní E, které by rušily nebo se pokoušely rušit správné fungování webu. Nesmíte podniknout žádné akce, které by ukládaly nespravedlivou nebo nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu softwaru. Vaše právo použít web, obsah, soutěž a/nebo služby není přenosné.

VLASTNICTVÍ

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související s webovými stránkami, obsahem, soutěžemi a službami jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a dalších vlastnických (včetně, ale neomezeně, duševního vlastnictví) práv. Kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej jakékoli části webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázáno. Systémové získávání materiálu z webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb automatizovanými prostředky nebo jakýmkoli jiným způsobem odstraňování nebo extrakce dat za účelem vytváření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného svolení od společnosti TheSoftware je zakázáno. Neužíváte vlastnická práva k žádnému obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na nebo prostřednictvím webových stránek, obsahu, soutěží a/nebo služeb. Zveřejnění informací nebo materiálů na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb společností TheSoftware neznamená odstoupení od jakéhokoli práva k takovým informacím a/nebo materiálům. Název a logo společnosti TheSoftware a veškerá související grafika, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na webových stránkách nebo prostřednictvím služeb jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLUOZNAČOVÁNÍ, „FRAMOVÁNÍ“ A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Pokud není výslovně povoleno společností TheSoftware, nikdo nesmí provádět hyperlink na webové stránky nebo jejich části (včetně, ale neomezujíc se na logotypy, obchodní značky, značení nebo chráněné materiály) na své webové stránky nebo internetové místo z jakéhokoli důvodu. Dále je „framing“ webových stránek a/nebo odkazování na Uniform Resource Locator („URL“) webových stránek v jakémkoli komerčním nebo nekomerčním médiu bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti TheSoftware přísně zakázáno. Výslově souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s webovými stránkami při odstraňování nebo zastavování takového obsahu nebo aktivity. Tímto souhlasíte, že budete zodpovědní za veškeré s tím spojené škody.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A ÚPRAVY

Vyhrazujeme si právo ve své výhradním uvážení upravovat a/nebo mazat jakékoli dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

OZNÁMENÍ O ŠKODĚ ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že tyto soubory jsou bez poškození počítače, včetně, ale neomezeně, virů a červů.

OCHRANA

Souhlasíte s tím, že budete kryt TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a přidružených společností a každého jejich příslušného člena, úředníka, ředitele, zaměstnance, zástupce, spoluobchodníky a/nebo jiné partnery, neškodné vůči jakémukoli a všem žalobám, nákladům (včetně rozumných právních poplatků), škodám, žalobám, nákladům, požadavkům a/nebo rozsudkům, které byly učiněny jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vzniklé z: (a) vašeho používání webových stránek, služeb, obsahu a/nebo vstupu do jakékoli soutěže; (b) porušení dohody; a/nebo (c) porušení práv jiné osoby a/nebo subjektu. Ustanovení tohoto odstavce jsou pro případ TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a/nebo přidružených společností a každého jejich příslušného úředníka, ředitele, člena, zaměstnance, zástupce, akcionáře, licentora, dodavatele a/nebo právního zástupce. Každý z těchto jednotlivců a subjektů bude mít právo uplatnit a prosazovat tato ustanovení přímo proti vám namísto.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webová stránka může poskytovat odkazy na jiné internetové webové stránky a/nebo vás odkazovat na jiné internetové webové stránky a/nebo zdroje, včetně, ale neomezeně, těch vlastněných a provozovaných Třetími Stranami Dodavateli. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami a/nebo zdroji, tímto souhlasíte a uznáváte, že TheSoftware není zodpovědný za dostupnost takových webových stránek a/nebo zdrojů. Navíc, TheSoftware neschvaluje a není odpovědný ani za podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiný materiál na takových webových stránkách nebo zdrojích, ani za jakékoli škody a/nebo ztráty vzniklé zde z toho.

OCHRANA SOUKROMÍ/INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKOVI

Použití webových stránek, všechny komentáře, zpětnou vazbu, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které odesíláte prostřednictvím nebo v souvislosti se webovými stránkami, podléhají naší zásadě ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo použít veškeré informace ohledně vašeho používání webových stránek a jakékoliv další osobně identifikovatelné informace poskytnuté vámi v souladu s podmínkami naší zásady ochrany soukromí. Pro zobrazení naší zásady ochrany soukromí klikněte Zde.

Jakýkoli pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware, poškodit, zničit, manipulovat, ničit a/nebo jinak zasahovat do provozu webové stránky, je porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude důsledně uplatňovat veškeré možné prostředky v této věci proti každému jednotlivci nebo subjektu, který se provinil, v celém rozsahu povoleném zákonem a spravedlností.