Условия

ОБХВАТ И МОДИФИКАЦИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие приемате условията и условията, посочени в Споразумението относно използването на уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и Софтуера относно използването на уебсайта и заменя всички предишни или едновременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно уебсайта. Ние можем да променим Споразумението от време на време по наше собствено преценка, без специфично уведомление до вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на уебсайта и вие трябва да прегледате Споразумението преди да използвате уебсайта. Чрез продължаването ви използване на уебсайта и/или услугите, вие тук се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Споразумението, които са в сила в този момент. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет години (18). Ако сте под осемнадесет години (18), нямате позволение да използвате и/или достъпвате Уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълване на съответните форми за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Представените на Уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули. TheSoftware не заявява и не гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или отговаря по какъвто и да е начин за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакъв спор с продавача на продукта, дистрибутора и крайните потребители. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред трети лица за всяко искане, свързано с всяко от предлаганите на Уебсайта продукти и/или услуги.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез състезания. Като предоставите верни и точни данни във връзка със съответната форма за регистрация за състезанието и се съгласите с Официалните правила за състезанията, приложими за всяко състезание, можете да участвате за възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко състезание. За да участвате в състезанията, представени на уебсайта, трябва първо да попълните приложимата форма за участие напълно. Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация за състезания. TheSoftware има право да отхвърли всякакви данни за регистрация за състезания, където се определи, по единственото и изключителното си усмотрение, че: (i) нарушавате някоя част от споразумението; и/или (ii) данните за регистрация за състезания, които предоставихте, са непълни, измамни, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може да промени критериите за регистрационни данни по всяко време, по свое единствено усмотрение.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Като потребител на уебсайта ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, отменяема и ограничена лиценз за достъп и използване на уебсайта, съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. Software може да прекрати този лиценз по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за лична, некомерсиална употреба. Нито един част от уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите не може да бъде възпроизвеждан в каквато и да е форма или да бъде включен в каквато и да е система за инфо�ормационен достъп, електронен или механичен. Не можете да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, отдавате под наем, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обратно ин�женерите или прехвърляте уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите или някоя част от тях. Software запазва всички права, които не са ясно предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да попречите или да опитате да попречите на правилната работа на уебсайта. Не можете да предприемете никакви действия, които налагат неразумно или несправедливо голямо натоварване върху инфраструктурата на Software. Вашият право да използвате уебсайта, съдържанието, конкурсите и/или услугите не е прехвърлим.

ПРИВАТНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитния превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други собственически (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Копирането, преразпространението, публикуването или продажбата от вас на някаква част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материал от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите по автоматизирани средства или някаква друга форма на скрейпинг или извличане на данни с цел създаване или компилация, директно или непряко, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственостни права върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, видяни на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта или чрез Услугите от TheSoftware не представлява отказ от каквото и да е право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на техните съответни собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

Хипервръзките към уебсайта, съвместната маркировка, „рамкирането“ и/или споменаването на уебсайта са забранени

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да направи хипервръзка към уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, маркировка или защитени авторски материали) към своя уебсайт или уеб място по някаква причина. Освен това, „рамкирането“ на уебсайта и/или споменаването на адреса на уебресурса („URL“) на уебсайта във всякакви търговски или некомерсиални медии без предварителното, изрично, писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Вие изрично се съгласявате да сътрудничите с уебсайта за премахване или прекратяване, приложимо, на всяко такова съдържание или дейност. С настоящето потвърждавате, че ще носите отговорност за всички свързани с това щети.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше собствено усмотрение да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на уебсайта.

ДИСКЛАЙМЪР ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ

Посетителите изтеглят информация от уебсайта на свой собствен риск. Софтуерът не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без увреждащи компютърни кодове, включително, но не само до вируси и червеи.

ОТЪЖДЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Вие се съгласявате да обезщетите и запазите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица, както и всеки от техните съответни членове, служители, директори, служители, агенти, съиздатели и/или други партньори, безвредни относно всякакви и всички искове, разноски (включително разумни такси на адвокати), вреди, съдебни производства, разноски, искания и/или присъди, направени от трета страна поради или възникващи от: (а) вашата употреба на уебсайта, услугите, съдържанието и/или участието във всяко състезание; (б) вашия нарушение на споразумението; и/или (в) вашия нарушение на правата на друг индивид и/или юридическо лице. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилирани лица, както и всеки от техните съответни директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и юридически лица ще има право да утвърждава и налага тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да ви посочи към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само, тези, принадлежащи на трети лица. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху подобни уебсайтове и/или ресурси, вие тук признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на подобни уебсайтове и/или ресурси. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или отговаря за каквито и да било условия и условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на или достъпни от такива уебсайтове или ресурси, или за всякакви вреди и/или загуби, произтичащи оттам.

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и/или материали, които подавате чрез или във връзка с Уебсайта, подлежи на нашата Политика за поверителност. Ние запазваме правото да използваме цялата информация относно вашето използване на Уебсайта и всяка лично идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опит от страна на което и да е лице, независимо дали те са клиент на TheSoftware, да нанесе вреда, унищожи, опита да намери нарушения, вандализира и/или по друг начин да се намеси в работата на уебсайта, е нарушение на наказателното и гражданско право, и TheSoftware ще полага усилия за преследване на всички средства за това срещу всеки нарушител или юридическо лице до максималната степен, позволена от закона и справедливостта.