Terms

SCOPE AND MODIFICATION OF THE AGREEMENT

You agree to the terms and conditions outlined in the Agreement with respect to your use of the Website. The Agreement constitutes the entire and only agreement between you and The Software with respect to your use of the Website and supersedes all prior or contemporaneous agreements, representations, warranties and/or understandings with respect to the Website. We may amend the Agreement from time to time in our sole discretion, without specific notice to you. The latest Agreement will be posted on the Website, and you should review the Agreement prior to using the Website. By your continued use of the Website and/or Services, you hereby agree to comply with all of the terms and conditions contained within the Agreement effective at that time. Therefore, you should regularly check this page for updates and/or changes.

VEREISTES

Die webwerf en dienste is slegs beskikbaar vir individue wat in staat is om regsgeldige kontrakte aan te gaan onder die toepaslike wet. Die webwerf en dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18). As jy onder die ouderdom van agtien (18) is, het jy nie toestemming om die webwerf en/of dienste te gebruik of toegang tot dit te verkry nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Vendor Services

By completing the applicable purchase order forms, you can obtain, or attempt to obtain, certain products and/or services from the Website. The products and/or services featured on the Website may contain descriptions that are provided directly by the Third Party Provider manufacturers or distributors of such items. TheSoftware does not represent or warrant that the descriptions of such items are accurate or complete. You understand and agree that TheSoftware is not responsible or liable in any manner whatsoever for your inability to obtain products and/or services from the Website or for any dispute with the product’s seller, distributor and end-user consumers. You understand and agree that TheSoftware shall not be liable to you or any third party for any claim in connection with any of the products and/or services offered on the Website.

KOMPETISIES

Van tyd tot tyd, bied TheSoftware promosiepryse en ander toekennings aan deur middel van Kompetisies. Deur ware en akkurate inligting te voorsien in verband met die toepaslike Kompetisie-registrasievorm, en deur in te stem met die Ampstelike Kompetisiereëls wat van toepassing is op elke Kompetisie, kan jy ingaan vir ‘n kans om die promosiepryse wat deur elke Kompetisie aangebied word, te wen. Om in die Kompetisies wat op die webwerf vertoon word, in te gaan, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem daarmee in om ware, akkurate, huidige en volledige Kompetisieregistrasiedata te voorsien. TheSoftware het die reg om enige Kompetisieregistrasiedata af te keur waar dit bepaal word, na die uitsluitlike oordeel van TheSoftware, dat: (i) jy in stryd is met enige gedeelte van die Ooreenkoms; en/of (ii) die Kompetisieregistrasiedata wat jy voorsien het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware kan te eniger tyd, na sy uitsluitlike oordeel, die Registrasiedatakriteria verander.

LISENSIEVERLENING

As ‘n gebruiker van die webwerf, word daar vir jou ‘n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroeplike en beperkte lisensie verleen om die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal in ooreenstemming met die ooreenkoms te ontsluit en te gebruik. Die sagteware kan hierdie lisensie enige tyd vir enige rede beëindig. Jy mag die webwerf en inhoud op een rekenaar vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word of in enige inligtingsophaalsisteem, elektronies of meganies, ingesluit word nie. Jy mag nie die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste of enige gedeelte daarvan gebruik, kopieer, naboots, kloon, verhuur, verhuur, verkoop, wysig, dekomponeer, ontmantel, terugwerk of oordra nie. Die sagteware behou enige regte wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen word nie. Jy mag geen toestel, sagteware of prosedure gebruik om te interfereer of te probeer interfereer met die behoorlike werking van die webwerf nie. Jy mag geen aksie neem wat ‘n onredelike of buitensporig groot las op die infrastruktuur van die sagteware plaas nie. Jou reg om die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

PROPRIETARY RIGHTS

The content, organization, graphics, design, compilation, magnetic translation, digital conversion, software, services and other matters related to the Website, Content, Contests and Services are protected under applicable copyrights, trademarks and other proprietary (including, but not limited to, intellectual property) rights. The copying, redistribution, publication or sale by you of any part of the Website, Content, Contests and/or Services is strictly prohibited. Systematic retrieval of material from the Website, Content, Contests and/or Services by automated means or any other form of scraping or data extraction in order to create or compile, directly or indirectly, a collection, compilation, database or directory without written permission from TheSoftware is prohibited. You do not acquire ownership rights to any content, document, software, services or other materials viewed at or through the Website, Content, Contests and/or Services. The posting of information or material on the Website, or by and through the Services, by TheSoftware does not constitute a waiver of any right in or to such information and/or materials. The TheSoftware name and logo, and all associated graphics, icons and service names, are trademarks of TheSoftware. All other trademarks appearing on the Website or by and through the Services are the property of their respective owners. The use of any trademark without the applicable owner’s express written consent is strictly prohibited.

Hiperlinking na die webwerf, ko-branding, “Framing” en/of verwys na die webwerf is verbode

Tensy uitdruklik gemagtig deur TheSoftware, mag niemand die webwerf, of gedeeltes daarvan (insluitend, maar nie beperk tot, logotipes, handelsmerke, handelsmerke of outeursregtelike materiaal), na hul webwerf of webvenue hiperlink vir enige rede. Verder, die “framing” van die webwerf en/of verwysing na die Uniform Resource Locator (“URL”) van die webwerf in enige kommersiële of nie-kommersiële media sonder die voorafgaande, uitdruklike, skriftelike toestemming van TheSoftware is streng verbode. U stem spesifiek in om met die webwerf saam te werk om sodanige inhoud of aktiwiteit te verwyder of te staak, soos van toepassing. U erken hiermee dat u aanspreeklik sal wees vir enige en alle skade wat daarmee gepaard gaan.

EDITING, DELETING AND MODIFICATION

We reserve the right in our sole discretion to edit and/or delete any documents, information or other content appearing on the Website.

KWETSBAAR VIR SKADE VEROORSAAK DEUR AFLAAIBARES

Besoekers laai inligting af van die webwerf op hul eie risiko. Die sagteware maak geen waarborg dat sulke aflaaibares vry is van beskadigende rekenaarkodes nie, insluitend, maar nie beperk tot, virusse en wurms.

VERGOEDING

U stem in om TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie lede, beamptes, direkteure, werknemers, agentne, mede-handelsmerke e.a. vennote, onskadelik te stel van enige en alle eise, uitgawes (insluitende redelike prokureursfooie), skade, gedinge, koste, aanvrae en/of vonnisse wat ook al, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit: (a) jou gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of inskrywing in enige kompetisie; (b) jou skending van die ooreenkoms; en/of (c) jou skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is tot voordeel van TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en/of geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie beamptes, direkteure, lede, werknemers, agentne, aandeelhouers, lisensiehouers, verskaffers en/of prokureurs. Elk van hierdie individue en entiteite het die reg om hierdie bepalings direk teen jou namens homself te geldig en toe te pas.

DERDE PARTY WEBWERWE

Die Webwerf kan skakels na en/of verwys na ander internetwebwerwe en/of hulpbronne insluitend, maar nie beperk tot, dié wat deur Derde Party Verskaffers besit en bedryf word nie. Omdat TheSoftware geen beheer het oor sulke derde party webwerwe en/of hulpbronne nie, erken en stem u hiermee in dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derde party webwerwe en/of hulpbronne nie. Verder, TheSoftware staan nie gunstig teenoor nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige terme en voorwaardes, privaatheidsbeleide, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiale by of beskikbaar van sulke derde party webwerwe of hulpbronne nie, of vir enige skade en/of verliese wat daaruit voortspruit nie.

PRIVAATHEIDBELEID/BESOEKERINLIGTING

Die gebruik van die webwerf, en alle kommentaar, terugvoer, inligting, registrasiedata en/of materiaal wat u deur of in samehang met die webwerf indien, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting rakende u gebruik van die webwerf, en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat deur u voorsien word, te gebruik in ooreenstemming met die bepalings van ons Privaatheidsbeleid. Om ons Privaatheidsbeleid te sien, klik asseblief hier.

Enige poging deur enige individu, hetsy ‘n TheSoftware-klant of nie, om die webwerf te beskadig, te vernietig, te tamper, te vandaliseer en/of andersins met die werking van die webwerf te bemoeilik, is ‘n skending van kriminele en burgerlike wet en TheSoftware sal strengeliks enige en alle regsmiddels in hierdie verband najaag teen enige oortredende individu of entiteit tot die volle omvang moontlik by die wet en in billikheid.